ความตาย ดุจดั่ง

ดุจดั่ง น้ำ ที่ ตก จาก ที่ สูง

ดุจดั่ง สาย ฝน ที่ ร่วง พราว จาก ฟ้า 

ดุจดั่ง สาย ลม ที่ พัด ผ่าน

ดุจดั่ง เสียง ที่ ดัง แล้ว เงียบ ไป

ดุจดั่ง ฟ้า ผ่า ที่ เกิด ขึ้น เพียง ชั่ว ครู่ แล้ว หาย ไป

 

มันคือ ความเป็นจริง ที่หลีกเลี่ยงไม่ไ้ด้

เป็น สิ่ง ที่ อยู่ คู่ กับ การ เกิด 

ดังนั้น เมื่อการเกิดสวยงาม

ความ ตาย ก็ สวย งาม เช่นกัน

Comment

Comment:

Tweet

ความตายจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อเรามีปัญญาเข้าใจสภาวะแห่งความตาย มีจิตที่สะอาดพร้อม มีคติ(ทางไป)ที่ดี
ถ้าบุคคลใดตายขณะขาดสติ หรือ มีจิตที่เป็นอกุศลขณะตาย ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่สวยงามสักเท่าไหร่
บทสรุปสุดท้ายการตายที่สวยงามที่สุดคงเป็นการตายจากกิเลศตัณหา

#1 By Nirvana on 2008-12-10 08:33